Regulamin sklepu

Regulamin sklepu:

Sprzedaż produktów odbywa się przez Internet na podstawie umowy sprzedaży zawartej na odległość. Umowa zostaje zawarta w języku polskim pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

DANE SPRZEDAJĄCEGO

Vaganza Paweł Skrzynecki, ul. Henryka i Karola Czeczów 18 lok. 6, 30-798 Kraków, NIP: 8981854727, REGON: 366961983, adres poczty elektronicznej: shop@vaganzashop.com

Sklep Internetowy (zwany dalej Sklepem) dostępny jest pod adresem https://vaganzashop.com/, a poszczególne produkty także na stronie http://vaganza.pl/ oraz profilu Vaganza na platformie Facebook.

Produkty w Sklepie są wykonywane ręcznie na zamówienie kupującego zgodnie ze wzorem produktu przedstawionym na zdjęciach. W związku z powyższym produkt może się nieznacznie różnić od tego widocznego na zdjęciu.

Z uwagi na ręczne wykonywanie produktu, jeśli w opisie produktu nie uwzględniono inaczej, czas oczekiwania na wysyłkę zamówienia to 7-14 dni roboczych od czasu otrzymania płatności na konto Sprzedającego.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie Sklepu lub poprzez adres poczty elektronicznej: shop@vaganzashop.com

Wszystkie ceny podane w opisie produktu są cenami brutto w polskich złotych. Cena w opisie produktu nie uwzględnia kosztów dostawy.

PŁATNOŚCI

Płatności za zamówione produkty należy przesłać na konto nr: 54 1160 2202 0000 0001 9900 3480, wpisując w tytule przydzielony nr zamówienia lub nazwę ozdoby. Na wpłatę Kupujący ma 3 dni robocze. Po tym terminie zamówienie ulega anulowaniu.

Poza bezpośrednim przelewem na konto firmy, płatności za zamówienia można dokonać poprzez przelewy on-line oraz karty płatnicze (Visa, Visa Elektron, Maestro, MasterCard, MasterCard Elecktronic). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I ZWROTY

Czas realizacji zamówienia, liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

DOSTAWA

Zakupione produkty będą wysłane Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym (13 zł) lub ekonomicznym (10 zł), w zależności od wyboru formy dostawy przez Kupującego.

Kupujący składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (Sprzedającego).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Kupującego. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, a także firmy oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm). Zgoda ne przetwarzania danych dotyczy także celów statystycznych oraz marketingowych.
Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.
Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Sprzedawcę usług na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z póżn. zm.).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący może odstąpić od Umowy do 14 dni od daty otrzymania produktu. W tym czasie Kupujący musi powiadomić Sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy. Pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy należy wysłać w formie papierowej wraz ze zwracanym produktem oraz dowodem jego zakupu na adres Sprzedającego. Zwracany produkt musi być w stanie nienaruszonym i nie posiadającym śladów użytkowania, w oryginalnym pudełku lub woreczku. Kupujący zwracany produkt wysyła na własny koszt. Po otrzymaniu zwróconego produktu, Sprzedający ma 7 dni na zwrot pieniędzy Kupującemu.

Produkty zamawiane wg wytycznych Kupującego, na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom, ani wymianom.

REKLAMACJE

Kupujący ma prawo do reklamacji zakupionego produktu. W przypadku reklamacji w oparciu o rękojmię Kupujący zostanie poproszony o określenie czy dany produkt ma zostać wymieniony na nowy wolny od wad, czy ma nastąpić nieodpłatne usunięcie wady lub też czy Kupujący wnioskuje o zwrot pieniędzy za reklamowany produkt. Reklamowany produkt Kupujący odsyła na własny koszt (wraz z opisem niezgodności produktu z umową) na adres Sprzedającego. Sprzedający ma 7 dni, od czasu otrzymania reklamowanego produktu, na rozpatrzenie reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zdjęcia produktów w Sklepie są własnością Sprzedającego. Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć produktów może nastąpić tylko za zgodą Sprzedającego. Kopiowanie wzorów produktów jest zabronione. Pomysł wzoru produktu jest własnością intelektualną Firmy.

Nadrzędne ponad niniejszym regulaminem są odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw regulujących działalność Sklepu i prawa konsumenta.

Wszelkie ewentualne spory, strony zobowiązują się do rozwiązywania na drodze polubownej oraz na drodze reklamacji. Gdy nie ma takiej możliwości, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów